Start  >  Om BDSM

Om BDSM

Här följer lite grundläggande information om BDSM, och några kloka visdomsord.

Grunden

Hur kan man tvinga, plåga och förnedra någon som man säger sig älska eller bry sig om? Av precis samma anledning som man kan visa ömhet mot, smeka och ge njutning till någon man älskar eller bryr sig om: Därför att personen tycker om och mår bra av det!

Och hur kan man låta sig tvingas, plågas och förnedras av någon? Återigen av precis samma anledning som man kan ta emot ömhet, bli smekt och ta emot njutning av någon: Därför att man själv tycker om och mår bra av det!

Men man får inte glömma bort att det också finns en majoritet som inte tycker om eller mår bra av sådana hårdare aktiviteter, oavsett vad de själva eller andra tror eller vill tro. De har lika stor rätt att slippa sådant som de som tycker om eller mår bra av det har att ägna sig åt det.

I samtliga fall handlar det om att visa respekt mot både sig själv och andra, och att vårda både egna och andras behov. Konstigare än så är faktiskt inte BDSM, det fungerar på precis samma villkor som vilken annan djupare relation mellan två människor som helst.

Fogden
Skapare av BDSM-borgen

Vanliga missuppfattningar om BDSM

Det är vanligt att man blandar ihop BDSM med övergrepp och misshandel. Jay Wiseman, författare av SM 101 visar upp skillnaderna mellan BDSM och övergrepp/misshandel på följande sätt:

 1. BDSM sker alltid med samtliga inblandades samtycke. Det gör inte misshandel.
 2. BDSM-utövare planerar sina aktiviteter i syfte att minimera riskerna för varandras fysiska och emotionella välmående. Det gör inte någon som misshandlar.
 3. BDSM-aktiviteter förhandlas fram, och man kommer överens om i god tid i förväg om vad som ska hända. Det händer aldrig när det gäller misshandel.
 4. BDSM-aktiviteter kan förbättra förhållandet mellan de involverade. Det kan inte misshandel.
 5. BDSM-aktiviteter kan utföras i närvaron av andra stödjande människor, och det anordnas till och med speciella fester för detta ändamål. Misshandel kräver isolering och hemlighållande.
 6. BDSM-aktiviteter har vederhäftiga och överenskomna regler. Misshandel sker helt utan sådana överenskommelser.
 7. BDSM-aktiviteter kan vara önskat, och till med starkt efterlängtat, av den undergivna. Ingen önskar sig av uppenbara skäl att bli misshandlad och utsatt för övergrepp.
 8. BDSM görs för en erotisk tillfredsställelse och/eller personlig utveckling för alla inblandade. Detsamma gäller knappast vid misshandel.
 9. BDSM-aktiviteter kan avbrytas ögonblickligen, när som helst, och av vilken anledning som helst om den undergivna använder sig av ett så kallat säkerhetsord. Ett misshandelsoffer kan inte stoppa en förövare på detta sätt.
 10. I BDSM-aktiviteter så behåller alltid den dominante kontrollen över sina känslor. En misshandlares känsloutbrott är okontrollerade.
 11. Efter en BDSM-aktivitet känner sig den undergivna ofta tacksam gentemot den dominanta. Ett misshandelsoffer känner sig aldrig tacksam gentemot sin ”motpart”.
 12. BDSM-utövare känner inte att de har någon inneboende rätt att på grund av deras kön, inkomst eller andra faktorer kontrollera deras partners beteende. Det gör däremot ofta de som begår övergrepp
Vad menas med SSC?

Safe, Sane and Consensual — säkert, tillräkneligt och samtycke. Det kan innebära bland annat undvikande av berusning och användande av stoppord och safelists.

Olika roller/personligheter: Dominant – Undergiven - Switch
 • En dominant (D, Dom, eng: Dom) är en person som tycker om att kontrollera en undergiven person.
 • En undergiven (ug, s, eng: sub) person är en person som frivilligt lyder en annan människa och tycker om det.
 • En switch är en person som har förmågan att växla mellan rollerna dominant och undergiven. Ibland byter denne inom samma session, men ofta är det mellan olika sessioner som en switch byter roll.
Vad är shibari?

En japansk konstform för att på ett specifikt sätt binda sin partner. Shibari betyder ”att binda” på japanska. Skillnaden mellan bondage och shibari är att bondage kan ske med vilket material eller vilka hjälpmedel som helst. Shibari utförs med rep och inget annat.

Traditionsenligt binder man med rep av Jute, eller hampa. Shibari utförs inte främst för att binda fast sin partner för sex. Snarare som ett sinnligt sexuellt samspel mellan den bindande och den bundne.

Vad är flogging?

Flogging är pisk med en flersvansad piska. Flogging per definition betyder ”prygel”. Uttrycket kommer sig ur den niosvansade piskan som användes som straffredskap i bland annat den engelska flottan, där manskap kunde bli dömda till prygelstraff.

Skillnaden mellan att flogga eller piska/smiska är dels redskapet samt dels att flogging kan ske över hela kroppen, så som ryggen tex. När man pratar om smisk framför allt, men även pisk, så avses oftast rumpan som kroppsdel att piska/smiska.